Applications are Closing Soon for these Jobs

Inspire Lanka
<p>👉 වස විසෙන් තොර තත්වයෙන් උසස් දේශීය නිෂ්පාදන සහ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය <br/>👉 පහසු මිලට ජනතාවට ලබා දීමේ මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ වී <br/>👉 මසකට රුපියල් 50,000 ට වැඩි අමතර ආදායමක් ලබා ගැනීමට ඔබටත් මහඟු අවස්ථාවක්, <br/><br/>👉 මෙහි පළමු අදියර මහනුවර <br/>👉 මාතලේ <br/>👉 කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්කවල ක්‍රියාත්මක වන බැවින් ඔබත් මෙම දිස්ත්‍රික්ක තුළ පදිංචිකරුවෙකු නම් සහ <br/>👉 මේ සදහා සම්බන්ධ වීමට කැමති නම් ඔබේ 📱නම <br/>📱ලිපිනය <br/>📱දුරකථන අංකය සහ <br/>📱ග්‍රාම සේවා වසම පහත අංකය වෙත වන්න <br/><br/>📱වට්සැප් අංකය 074 21 31 001 <br/>📞 වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න <br/>074 21 21 001<br/><br/>❤ එන්න අපත් සමග එකතුවන්න අපි හැදෙමු රට හදමු❤<br/></p>
Uber Affiliate - Sri Lanka
<p>Uber Car Tuk Moto Eats Driver Partner - Colombo, Gampaha, Kalutara, Kandy, Galle District (ලියාපදිංචිය නොමිලේ)<br/><br/>( කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා )<br/><br/>කාර්, වෑන්, ත්‍රිරෝද රථ සහ මොටර් සයිකල් හිමි ඔබ තවමත් පැය 24 පුරාම හයර් ලබාදෙන Uber ආයතනය සමග ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?<br/><br/>ඉහල මාසික ආදායමක්, නිවසේ සිටම ලියාපදිංචි විම සඳහා අදම මෙම අංකයට 0714250000 Whats App හරහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි පැහැදිලි ඡායාරුප ගෙන එවන්න. (ලියාපදිංචිය නොමිලේ).<br/><br/>ඔබට හයර් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රධාන නගරය සඳහන් කර එවීම අනිවාර්ය වේ.<br/><br/>1. රියදුරු බලපත්‍රය ( Driving Licence )<br/><br/>2. ජාතික හැදුනුම්පත (National Identity Card Double Side )<br/><br/>3. රථයේ රක්ෂණ සහතිකය ( Insurance Card )<br/><br/>4. රථයේ අදායම් බලපත්‍රය ( Revenue Licence )<br/><br/>5. රථයේ ලියාපදිංචි සහතිකය හෝ සත්‍ය පිටපතක් ( Vehicle Book Orginal or Finance True Copy )<br/><br/>6. රියදුරුගේ සෙල්ෆි ඡායාරුපයක් ( Real Selfie Photo 👤 with out cap & spex )<br/><br/>7. බැංකු ගිණුමක් ( Bank book )<br/><br/>8. දුරකථන අංකය ( Phone No )<br/><br/>දැනට මෙම සේවාව පවතින දිස්ත්‍රික්ක<br/><br/>කොළඹ - Car, Van, Tuk , Bike<br/><br/>ගම්පහ - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>කළුතර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>මහනුවර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>ගාල්ල - Car, Van පමණයි<br/><br/>(ලියාපදිංචිය නොමිලේ).<br/><br/>අදම ලියාපදිංචි වී බොනස් මුදල් ලබා ගන්න. <br/><br/>Uber Car / Van සදහා Rs.3000/-<br/><br/>Uber Tuk සදහා Rs.1000/- <br/><br/>Uber Moto සදහා Rs.1000/-<br/><br/>Uber Eats සදහා Rs.5050/-<br/><br/>( Bonus මුදල් ලබා ගත හැකි වන්නේ WhatsApp හරහා හෝ බොරලැස්ගමුව කාර්යාලයෙන් ලියාපදිංචි වීමේදී පමණයි. )<br/><br/>සැ:යු:- මෙම දැන්වීම රියදුරන් පමනක් බඳවා ගැනීමේ දැන්වීමක් නොවේ. Uber Driver Partner වශයෙන් ලියාපදිංචි වීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම කාර්, වෑන්, ත්‍රිරෝද රථ සහ මොටර් සයිකල් ඔබ සතුව පැවතිය යුතුය.<br/><br/>ඔබට Uber සමග සතියේ දින 7 ම, සියලුම නිවාඩු දින ඇතුළුව පැය 24 පුරාම දුරකථන ඇමතුම් හා WhatsApp හරහා ඔබට ලියාපදිංචි විය හැක. Uber WhatsApp අංකය සදහා පහත link එක වෙත පිවිසෙන්න. නැතහොත් දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට පහල ඇති Call Employer මත Click කරන්න.<br/><br/>වැඩි විස්තර සදහා 0714250000 අංකයට REG ලෙස Type කර WhatsApp Message එකක් එවන්න.<br/><br/>Whats App More Details - https://bit.ly/31H7aiB<br/><br/>පැමිණ ලියාපදිංචි විය හැකි ස්ථාන<br/><br/>Uber Sri Lanka - බොරලැස්ගමුව <br/><br/>No.225/4, දෙහිවල පාර, බොරලැස්ගමුව.<br/><br/>( Abans Showroom අසල )<br/></p>
Closing in 15 hours
See Job Details
Colombo 1
Closing in 15 hours
See Job Details
Colombo 2
Uber Affiliate - Sri Lanka
<p>Uber Eats Delivery Partner - Colombo, Gampaha, Kalutara, Kandy, Kurunagala District <br/><br/>( කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා )<br/><br/>හිතවත් තරුණ, තරුණියනී, ඔබ තවමත් Uber Eats Delivery Partner ( Food Delivery Rider ) ලියාපදිංචි වී නොමැති නොමැතිද? <br/><br/>ලොව විශාලතම Online Food Delivery සේවාව දැන් ශ්‍රී ලංකාවේදී. එන්න අප හා සම්බන්ධ වී ඔබත් අදම ඉපයීම් ආරම්භ කරන්න. අප බලාපොරොත්තු වන්නේ විශිෂ්ඨ මට්ටමේ බෙදාහැරීමේ Partner වරුන් අප හා සම්බන්ධ කර ගැනීමටයි.<br/><br/>ඔබටත් යතුරු පැදියක් සහ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් තිබේද? රැකියාවක් හෝ අමතර අදායමක් සොයමින් සිටින්නෙක්ද? එසේනම් අප සොයන්නේ ඔබවයි.<br/><br/>රුපියල් 60,000/- වැඩි ඉහල මාසික ආදායමක්, නිවසේ සිටම WhatsApp හරහා ලියාපදිංචි විම සඳහා අදම අමතන්න.<br/><br/>නිවසේ සිටම ලියාපදිංචි විමසඳහා අදම මෙම අංකයට Whats App හරහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි පැහැදිලි ඡායාරුප ගෙනඑවන්න.<br/><br/>1. රියදුරු බලපත්‍රය ( Driving Licence )<br/><br/>2. ජාතික හැදුනුම්පත් (National Identity Card Double Side )<br/><br/>3. රථයේ රක්ෂණ සහතිකය ( Insurance Card )<br/><br/>4. රථයේ අදායම් බලපත්‍රය ( Revenue Licence )<br/><br/>5. රථයේ ලියාපදිංචි සහතිකය හෝ සත්‍ය පිටපතක් ( Vehicle Book Orginal or Finance True Copy )<br/><br/>6. රියදුරුගේ සෙල්ෆි ඡායාරුපයක් ( Real Selfie Photo 👤 with out cap & spex )<br/><br/>7. බැංකු ගිණුමක් ( Bank book )<br/><br/>8. දුරකථන අංකය ( Phone No )<br/><br/># ප්‍රතිලාභ <br/><br/>ඉහල ඉපයීම් අවස්ථා සහිත සතිපතා ගෙවීම්.<br/>නම්‍යශීලි රැකියා කාලය <br/>වටිනා ජිවිත රක්ෂණයක් <br/>කාන්තාවන් සඳහා Startup Package එක නොමිලේ.<br/><br/>Whats App More Details - https://bit.ly/31H7aiB<br/><br/>සැ:යු:- මෙම දැන්වීම රියදුරන් පමනක් බඳවා ගැනීමේ දැන්වීමක් නොවේ. Uber Eats Delivery Partner ( Food Delivery Rider ) වශයෙන් ලියාපදිංචි වීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම මෝටර් සයිකලයක් ඔබ සතුව පැවතිය යුතුය.<br/><br/>ඔබට Uber සමග සතියේ දින 7 ම, සියලුම නිවාඩු දින ඇතුළුව උදෑසන 8.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා දුරකථන ඇමතුම් හා WhatsApp හරහා ඔබට ලියාපදිංචි විය හැක. Uber WhatsApp අංකය සදහා පහත link එක වෙත පිවිසෙන්න. නැතහොත් දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට Apply to this job මත Click කරන්න.<br/><br/>දැනට මෙම සේවාව පවතින දිස්ත්‍රික්ක<br/><br/>කොළඹ - Car, Van, Tuk , Bike<br/><br/>ගම්පහ - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>කළුතර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>මහනුවර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>ගාල්ල - Car, Van පමණයි<br/><br/><br/>(ලියාපදිංචිය නොමිලේ).<br/><br/><br/>අදම ලියාපදිංචි වී බොනස් මුදල් ලබා ගන්න. <br/><br/>Uber Car / Van සදහා Rs.3,000/-<br/><br/>Uber Tuk සදහා Rs.1,000/- <br/><br/>Uber Moto සදහා Rs.1,000/-<br/><br/>Uber Eats සදහා Rs.3,000/-<br/><br/>( Bonus මුදල් ලබා ගත හැකි වන්නේ WhatsApp හරහා හෝ බොරලැස්ගමුව කාර්යාලයෙන් ලියාපදිංචි වීමේදී පමණයි. )<br/><br/>සැ:යු:- මෙම දැන්වීම රියදුරන් පමනක් බඳවා ගැනීමේ දැන්වීමක් නොවේ. Uber Driver Partner වශයෙන් ලියාපදිංචි වීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම කාර්, වෑන්, ත්‍රිරෝද රථ සහ මොටර් සයිකල් ඔබ සතුව පැවතිය යුතුය.<br/><br/>වැඩි විස්තර සදහා 0714250000 අංකයට REG ලෙස Type කර WhatsApp Message එකක් එවන්න.<br/><br/>Whats App More Details - https://bit.ly/31H7aiB<br/><br/>පැමිණ ලියාපදිංචි විය හැකි ස්ථාන<br/><br/>Uber Sri Lanka - බොරලැස්ගමුව <br/><br/>No.225/4, දෙහිවල පාර, බොරලැස්ගමුව.<br/><br/>( Abans Showroom අසල )<br/></p>
Closing in 15 hours
See Job Details
Colombo 3
Uber Affiliate - Sri Lanka
<p>Uber Car Tuk Moto Eats Driver Partner - Colombo, Gampaha, Kalutara, Kandy, Galle District (ලියාපදිංචිය නොමිලේ)<br/><br/>( කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා )<br/><br/>කාර්, වෑන්, ත්‍රිරෝද රථ සහ මොටර් සයිකල් හිමි ඔබ තවමත් පැය 24 පුරාම හයර් ලබාදෙන Uber ආයතනය සමග ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?<br/><br/>ඉහල මාසික ආදායමක්, නිවසේ සිටම ලියාපදිංචි විම සඳහා අදම මෙම අංකයට 0714250000 Whats App හරහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි පැහැදිලි ඡායාරුප ගෙන එවන්න. (ලියාපදිංචිය නොමිලේ).<br/><br/>ඔබට හයර් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රධාන නගරය සඳහන් කර එවීම අනිවාර්ය වේ.<br/><br/>1. රියදුරු බලපත්‍රය ( Driving Licence )<br/><br/>2. ජාතික හැදුනුම්පත (National Identity Card Double Side )<br/><br/>3. රථයේ රක්ෂණ සහතිකය ( Insurance Card )<br/><br/>4. රථයේ අදායම් බලපත්‍රය ( Revenue Licence )<br/><br/>5. රථයේ ලියාපදිංචි සහතිකය හෝ සත්‍ය පිටපතක් ( Vehicle Book Orginal or Finance True Copy )<br/><br/>6. රියදුරුගේ සෙල්ෆි ඡායාරුපයක් ( Real Selfie Photo 👤 with out cap & spex )<br/><br/>7. බැංකු ගිණුමක් ( Bank book )<br/><br/>8. දුරකථන අංකය ( Phone No )<br/><br/>දැනට මෙම සේවාව පවතින දිස්ත්‍රික්ක<br/><br/>කොළඹ - Car, Van, Tuk , Bike<br/><br/>ගම්පහ - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>කළුතර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>මහනුවර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>ගාල්ල - Car, Van පමණයි<br/><br/>(ලියාපදිංචිය නොමිලේ).<br/><br/>අදම ලියාපදිංචි වී බොනස් මුදල් ලබා ගන්න. <br/><br/>Uber Car / Van සදහා Rs.3000/-<br/><br/>Uber Tuk සදහා Rs.1000/- <br/><br/>Uber Moto සදහා Rs.1000/-<br/><br/>Uber Eats සදහා Rs.5050/-<br/><br/>( Bonus මුදල් ලබා ගත හැකි වන්නේ WhatsApp හරහා හෝ බොරලැස්ගමුව කාර්යාලයෙන් ලියාපදිංචි වීමේදී පමණයි. )<br/><br/>සැ:යු:- මෙම දැන්වීම රියදුරන් පමනක් බඳවා ගැනීමේ දැන්වීමක් නොවේ. Uber Driver Partner වශයෙන් ලියාපදිංචි වීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම කාර්, වෑන්, ත්‍රිරෝද රථ සහ මොටර් සයිකල් ඔබ සතුව පැවතිය යුතුය.<br/><br/>ඔබට Uber සමග සතියේ දින 7 ම, සියලුම නිවාඩු දින ඇතුළුව පැය 24 පුරාම දුරකථන ඇමතුම් හා WhatsApp හරහා ඔබට ලියාපදිංචි විය හැක. Uber WhatsApp අංකය සදහා පහත link එක වෙත පිවිසෙන්න. නැතහොත් දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට පහල ඇති Call Employer මත Click කරන්න.<br/><br/>වැඩි විස්තර සදහා 0714250000 අංකයට REG ලෙස Type කර WhatsApp Message එකක් එවන්න.<br/><br/>Whats App More Details - https://bit.ly/31H7aiB<br/><br/>පැමිණ ලියාපදිංචි විය හැකි ස්ථාන<br/><br/>Uber Sri Lanka - බොරලැස්ගමුව <br/><br/>No.225/4, දෙහිවල පාර, බොරලැස්ගමුව.<br/><br/>( Abans Showroom අසල )<br/></p>
Closing in 15 hours
See Job Details
Colombo 4
Aliphdeen Recruitment & Consultants Pvt Limited
<p><br/></p><p><br/></p><!--StartFragment--><p style="font-size: 14px;">A Romanian Company requires the above workers</p><p style="font-size: 14px;">About the role</p><p style="font-size: 14px;">Forklift Operator - Romania</p><p style="font-size: 14px;">Salary -US $ 600/- (LKR- 235,000/-)</p><p style="font-size: 14px;">Fluent English</p><p style="font-size: 14px;">Terms of Employment</p><p style="font-size: 14px;">1. Two years Contract</p><p style="font-size: 14px;">2.Working Hours: 8 hours of day and 48hrs per week</p><p style="font-size: 14px;">3.Weekly off: one day off in a week would be provided</p><p style="font-size: 14px;">4. Overtime: As per the Romania Law</p><p style="font-size: 14px;">5. Accommodation: Will be provided by Company</p><p style="font-size: 14px;">6. Transport: Provided by company from accommodation to work place and back.</p><p style="font-size: 14px;">7.Medical: Provided as per as per the Romania Law</p><p style="font-size: 14px;">8. Return Tickets Provided by the company after completion of Contract</p><p style="font-size: 14px;">All other terms & conditions of employment shall be governed by the pertinent laws of Romania</p><p style="font-size: 14px;">Call us on for appointment</p><p style="font-size: 14px;">722275600 (whatsapp)</p><p style="font-size: 14px;">722275601</p><p style="font-size: 14px;">722275602</p><p style="font-size: 14px;">722275603</p><!--EndFragment--><p><br/></p><p><br/></p>
Closing in 18 hours
See Job Details
SmartEworks
<p><u><b><br/><br/><!--StartFragment--><a class="title" href="https://www.dreamjobs.lk/accounts/employers/jobs/28062/applications" style="font-size: 22px;">Sales Representatives (IT Sector)- Balapitiya and Suburbs</a><!--EndFragment--><br/><br/></b></u><br/></p>
Closing in 18 hours
See Job Details
Balapitiya
Closing in 18 hours
See Job Details
Colombo
SmartEworks
<p><u><b><br/><br/><!--StartFragment--><a class="title" href="https://www.dreamjobs.lk/accounts/employers/jobs/28063/applications" style="font-size: 22px;">Web Developer- Balapitiya and Suburbs</a><!--EndFragment--><br/><br/></b></u><br/></p>
Closing in 18 hours
See Job Details
Balapitiya
Closing in 1 day
See Job Details
Kadawatha
Uber Affiliate - Sri Lanka
<p>Uber Car Tuk Moto Eats Driver Partner - Colombo, Gampaha, Kalutara, Kandy, Galle District (ලියාපදිංචිය නොමිලේ)<br/><br/>( කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා )<br/><br/>කාර්, වෑන්, ත්‍රිරෝද රථ සහ මොටර් සයිකල් හිමි ඔබ තවමත් පැය 24 පුරාම හයර් ලබාදෙන Uber ආයතනය සමග ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?<br/><br/>ඉහල මාසික ආදායමක්, නිවසේ සිටම ලියාපදිංචි විම සඳහා අදම මෙම අංකයට 0714250000 Whats App හරහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි පැහැදිලි ඡායාරුප ගෙන එවන්න. (ලියාපදිංචිය නොමිලේ).<br/><br/>ඔබට හයර් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රධාන නගරය සඳහන් කර එවීම අනිවාර්ය වේ.<br/><br/>1. රියදුරු බලපත්‍රය ( Driving Licence )<br/><br/>2. ජාතික හැදුනුම්පත (National Identity Card Double Side )<br/><br/>3. රථයේ රක්ෂණ සහතිකය ( Insurance Card )<br/><br/>4. රථයේ අදායම් බලපත්‍රය ( Revenue Licence )<br/><br/>5. රථයේ ලියාපදිංචි සහතිකය හෝ සත්‍ය පිටපතක් ( Vehicle Book Orginal or Finance True Copy )<br/><br/>6. රියදුරුගේ සෙල්ෆි ඡායාරුපයක් ( Real Selfie Photo 👤 with out cap & spex )<br/><br/>7. බැංකු ගිණුමක් ( Bank book )<br/><br/>8. දුරකථන අංකය ( Phone No )<br/><br/>දැනට මෙම සේවාව පවතින දිස්ත්‍රික්ක<br/><br/>කොළඹ - Car, Van, Tuk , Bike<br/><br/>ගම්පහ - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>කළුතර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>මහනුවර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>ගාල්ල - Car, Van පමණයි<br/><br/>(ලියාපදිංචිය නොමිලේ).<br/><br/>අදම ලියාපදිංචි වී බොනස් මුදල් ලබා ගන්න. <br/><br/>Uber Car / Van සදහා Rs.3000/-<br/><br/>Uber Tuk සදහා Rs.1000/- <br/><br/>Uber Moto සදහා Rs.1000/-<br/><br/>Uber Eats සදහා Rs.5050/-<br/><br/>( Bonus මුදල් ලබා ගත හැකි වන්නේ WhatsApp හරහා හෝ බොරලැස්ගමුව කාර්යාලයෙන් ලියාපදිංචි වීමේදී පමණයි. )<br/><br/>සැ:යු:- මෙම දැන්වීම රියදුරන් පමනක් බඳවා ගැනීමේ දැන්වීමක් නොවේ. Uber Driver Partner වශයෙන් ලියාපදිංචි වීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම කාර්, වෑන්, ත්‍රිරෝද රථ සහ මොටර් සයිකල් ඔබ සතුව පැවතිය යුතුය.<br/><br/>ඔබට Uber සමග සතියේ දින 7 ම, සියලුම නිවාඩු දින ඇතුළුව පැය 24 පුරාම දුරකථන ඇමතුම් හා WhatsApp හරහා ඔබට ලියාපදිංචි විය හැක. Uber WhatsApp අංකය සදහා පහත link එක වෙත පිවිසෙන්න. නැතහොත් දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට පහල ඇති Call Employer මත Click කරන්න.<br/><br/>වැඩි විස්තර සදහා 0714250000 අංකයට REG ලෙස Type කර WhatsApp Message එකක් එවන්න.<br/><br/>Whats App More Details - https://bit.ly/31H7aiB<br/><br/>පැමිණ ලියාපදිංචි විය හැකි ස්ථාන<br/><br/>Uber Sri Lanka - බොරලැස්ගමුව <br/><br/>No.225/4, දෙහිවල පාර, බොරලැස්ගමුව.<br/><br/>( Abans Showroom අසල )<br/></p>
Closing in 1 day
See Job Details
Maharagama
Uber Affiliate - Sri Lanka
<p>Uber Car Tuk Moto Eats Driver Partner - Colombo, Gampaha, Kalutara, Kandy, Galle District (ලියාපදිංචිය නොමිලේ)<br/><br/>( කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා )<br/><br/>කාර්, වෑන්, ත්‍රිරෝද රථ සහ මොටර් සයිකල් හිමි ඔබ තවමත් පැය 24 පුරාම හයර් ලබාදෙන Uber ආයතනය සමග ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?<br/><br/>ඉහල මාසික ආදායමක්, නිවසේ සිටම ලියාපදිංචි විම සඳහා අදම මෙම අංකයට 0714250000 Whats App හරහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි පැහැදිලි ඡායාරුප ගෙන එවන්න. (ලියාපදිංචිය නොමිලේ).<br/><br/>ඔබට හයර් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රධාන නගරය සඳහන් කර එවීම අනිවාර්ය වේ.<br/><br/>1. රියදුරු බලපත්‍රය ( Driving Licence )<br/><br/>2. ජාතික හැදුනුම්පත (National Identity Card Double Side )<br/><br/>3. රථයේ රක්ෂණ සහතිකය ( Insurance Card )<br/><br/>4. රථයේ අදායම් බලපත්‍රය ( Revenue Licence )<br/><br/>5. රථයේ ලියාපදිංචි සහතිකය හෝ සත්‍ය පිටපතක් ( Vehicle Book Orginal or Finance True Copy )<br/><br/>6. රියදුරුගේ සෙල්ෆි ඡායාරුපයක් ( Real Selfie Photo 👤 with out cap & spex )<br/><br/>7. බැංකු ගිණුමක් ( Bank book )<br/><br/>8. දුරකථන අංකය ( Phone No )<br/><br/>දැනට මෙම සේවාව පවතින දිස්ත්‍රික්ක<br/><br/>කොළඹ - Car, Van, Tuk , Bike<br/><br/>ගම්පහ - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>කළුතර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>මහනුවර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>ගාල්ල - Car, Van පමණයි<br/><br/>(ලියාපදිංචිය නොමිලේ).<br/><br/>අදම ලියාපදිංචි වී බොනස් මුදල් ලබා ගන්න. <br/><br/>Uber Car / Van සදහා Rs.3000/-<br/><br/>Uber Tuk සදහා Rs.1000/- <br/><br/>Uber Moto සදහා Rs.1000/-<br/><br/>Uber Eats සදහා Rs.5050/-<br/><br/>( Bonus මුදල් ලබා ගත හැකි වන්නේ WhatsApp හරහා හෝ බොරලැස්ගමුව කාර්යාලයෙන් ලියාපදිංචි වීමේදී පමණයි. )<br/><br/>සැ:යු:- මෙම දැන්වීම රියදුරන් පමනක් බඳවා ගැනීමේ දැන්වීමක් නොවේ. Uber Driver Partner වශයෙන් ලියාපදිංචි වීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම කාර්, වෑන්, ත්‍රිරෝද රථ සහ මොටර් සයිකල් ඔබ සතුව පැවතිය යුතුය.<br/><br/>ඔබට Uber සමග සතියේ දින 7 ම, සියලුම නිවාඩු දින ඇතුළුව පැය 24 පුරාම දුරකථන ඇමතුම් හා WhatsApp හරහා ඔබට ලියාපදිංචි විය හැක. Uber WhatsApp අංකය සදහා පහත link එක වෙත පිවිසෙන්න. නැතහොත් දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට පහල ඇති Call Employer මත Click කරන්න.<br/><br/>වැඩි විස්තර සදහා 0714250000 අංකයට REG ලෙස Type කර WhatsApp Message එකක් එවන්න.<br/><br/>Whats App More Details - https://bit.ly/31H7aiB<br/><br/>පැමිණ ලියාපදිංචි විය හැකි ස්ථාන<br/><br/>Uber Sri Lanka - බොරලැස්ගමුව <br/><br/>No.225/4, දෙහිවල පාර, බොරලැස්ගමුව.<br/><br/>( Abans Showroom අසල )<br/></p>
Closing in 1 day
See Job Details
Dehiwala
Closing in 1 day
See Job Details
Colombo
Uber Affiliate - Sri Lanka
<p>Uber Car Tuk Moto Eats Driver Partner - Colombo, Gampaha, Kalutara, Kandy, Galle District (ලියාපදිංචිය නොමිලේ)<br/><br/>( කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා )<br/><br/>කාර්, වෑන්, ත්‍රිරෝද රථ සහ මොටර් සයිකල් හිමි ඔබ තවමත් පැය 24 පුරාම හයර් ලබාදෙන Uber ආයතනය සමග ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?<br/><br/>ඉහල මාසික ආදායමක්, නිවසේ සිටම ලියාපදිංචි විම සඳහා අදම මෙම අංකයට 0714250000 Whats App හරහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි පැහැදිලි ඡායාරුප ගෙන එවන්න. (ලියාපදිංචිය නොමිලේ).<br/><br/>ඔබට හයර් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රධාන නගරය සඳහන් කර එවීම අනිවාර්ය වේ.<br/><br/>1. රියදුරු බලපත්‍රය ( Driving Licence )<br/><br/>2. ජාතික හැදුනුම්පත (National Identity Card Double Side )<br/><br/>3. රථයේ රක්ෂණ සහතිකය ( Insurance Card )<br/><br/>4. රථයේ අදායම් බලපත්‍රය ( Revenue Licence )<br/><br/>5. රථයේ ලියාපදිංචි සහතිකය හෝ සත්‍ය පිටපතක් ( Vehicle Book Orginal or Finance True Copy )<br/><br/>6. රියදුරුගේ සෙල්ෆි ඡායාරුපයක් ( Real Selfie Photo 👤 with out cap & spex )<br/><br/>7. බැංකු ගිණුමක් ( Bank book )<br/><br/>8. දුරකථන අංකය ( Phone No )<br/><br/>දැනට මෙම සේවාව පවතින දිස්ත්‍රික්ක<br/><br/>කොළඹ - Car, Van, Tuk , Bike<br/><br/>ගම්පහ - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>කළුතර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>මහනුවර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>ගාල්ල - Car, Van පමණයි<br/><br/>(ලියාපදිංචිය නොමිලේ).<br/><br/>අදම ලියාපදිංචි වී බොනස් මුදල් ලබා ගන්න. <br/><br/>Uber Car / Van සදහා Rs.3000/-<br/><br/>Uber Tuk සදහා Rs.1000/- <br/><br/>Uber Moto සදහා Rs.1000/-<br/><br/>Uber Eats සදහා Rs.5050/-<br/><br/>( Bonus මුදල් ලබා ගත හැකි වන්නේ WhatsApp හරහා හෝ බොරලැස්ගමුව කාර්යාලයෙන් ලියාපදිංචි වීමේදී පමණයි. )<br/><br/>සැ:යු:- මෙම දැන්වීම රියදුරන් පමනක් බඳවා ගැනීමේ දැන්වීමක් නොවේ. Uber Driver Partner වශයෙන් ලියාපදිංචි වීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම කාර්, වෑන්, ත්‍රිරෝද රථ සහ මොටර් සයිකල් ඔබ සතුව පැවතිය යුතුය.<br/><br/>ඔබට Uber සමග සතියේ දින 7 ම, සියලුම නිවාඩු දින ඇතුළුව පැය 24 පුරාම දුරකථන ඇමතුම් හා WhatsApp හරහා ඔබට ලියාපදිංචි විය හැක. Uber WhatsApp අංකය සදහා පහත link එක වෙත පිවිසෙන්න. නැතහොත් දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට පහල ඇති Call Employer මත Click කරන්න.<br/><br/>වැඩි විස්තර සදහා 0714250000 අංකයට REG ලෙස Type කර WhatsApp Message එකක් එවන්න.<br/><br/>Whats App More Details - https://bit.ly/31H7aiB<br/><br/>පැමිණ ලියාපදිංචි විය හැකි ස්ථාන<br/><br/>Uber Sri Lanka - බොරලැස්ගමුව <br/><br/>No.225/4, දෙහිවල පාර, බොරලැස්ගමුව.<br/><br/>( Abans Showroom අසල )<br/></p>
Closing in 2 days
See Job Details
Rathmalana
Uber Affiliate - Sri Lanka
<p>Uber Car Tuk Moto Eats Driver Partner - Colombo, Gampaha, Kalutara, Kandy, Galle District (ලියාපදිංචිය නොමිලේ)<br/><br/>( කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා )<br/><br/>කාර්, වෑන්, ත්‍රිරෝද රථ සහ මොටර් සයිකල් හිමි ඔබ තවමත් පැය 24 පුරාම හයර් ලබාදෙන Uber ආයතනය සමග ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?<br/><br/>ඉහල මාසික ආදායමක්, නිවසේ සිටම ලියාපදිංචි විම සඳහා අදම මෙම අංකයට 0714250000 Whats App හරහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි පැහැදිලි ඡායාරුප ගෙන එවන්න. (ලියාපදිංචිය නොමිලේ).<br/><br/>ඔබට හයර් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රධාන නගරය සඳහන් කර එවීම අනිවාර්ය වේ.<br/><br/>1. රියදුරු බලපත්‍රය ( Driving Licence )<br/><br/>2. ජාතික හැදුනුම්පත (National Identity Card Double Side )<br/><br/>3. රථයේ රක්ෂණ සහතිකය ( Insurance Card )<br/><br/>4. රථයේ අදායම් බලපත්‍රය ( Revenue Licence )<br/><br/>5. රථයේ ලියාපදිංචි සහතිකය හෝ සත්‍ය පිටපතක් ( Vehicle Book Orginal or Finance True Copy )<br/><br/>6. රියදුරුගේ සෙල්ෆි ඡායාරුපයක් ( Real Selfie Photo 👤 with out cap & spex )<br/><br/>7. බැංකු ගිණුමක් ( Bank book )<br/><br/>8. දුරකථන අංකය ( Phone No )<br/><br/>දැනට මෙම සේවාව පවතින දිස්ත්‍රික්ක<br/><br/>කොළඹ - Car, Van, Tuk , Bike<br/><br/>ගම්පහ - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>කළුතර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>මහනුවර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>ගාල්ල - Car, Van පමණයි<br/><br/>(ලියාපදිංචිය නොමිලේ).<br/><br/>අදම ලියාපදිංචි වී බොනස් මුදල් ලබා ගන්න. <br/><br/>Uber Car / Van සදහා Rs.3000/-<br/><br/>Uber Tuk සදහා Rs.1000/- <br/><br/>Uber Moto සදහා Rs.1000/-<br/><br/>Uber Eats සදහා Rs.5050/-<br/><br/>( Bonus මුදල් ලබා ගත හැකි වන්නේ WhatsApp හරහා හෝ බොරලැස්ගමුව කාර්යාලයෙන් ලියාපදිංචි වීමේදී පමණයි. )<br/><br/>සැ:යු:- මෙම දැන්වීම රියදුරන් පමනක් බඳවා ගැනීමේ දැන්වීමක් නොවේ. Uber Driver Partner වශයෙන් ලියාපදිංචි වීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම කාර්, වෑන්, ත්‍රිරෝද රථ සහ මොටර් සයිකල් ඔබ සතුව පැවතිය යුතුය.<br/><br/>ඔබට Uber සමග සතියේ දින 7 ම, සියලුම නිවාඩු දින ඇතුළුව පැය 24 පුරාම දුරකථන ඇමතුම් හා WhatsApp හරහා ඔබට ලියාපදිංචි විය හැක. Uber WhatsApp අංකය සදහා පහත link එක වෙත පිවිසෙන්න. නැතහොත් දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට පහල ඇති Call Employer මත Click කරන්න.<br/><br/>වැඩි විස්තර සදහා 0714250000 අංකයට REG ලෙස Type කර WhatsApp Message එකක් එවන්න.<br/><br/>Whats App More Details - https://bit.ly/31H7aiB<br/><br/>පැමිණ ලියාපදිංචි විය හැකි ස්ථාන<br/><br/>Uber Sri Lanka - බොරලැස්ගමුව <br/><br/>No.225/4, දෙහිවල පාර, බොරලැස්ගමුව.<br/><br/>( Abans Showroom අසල )<br/></p>
Closing in 2 days
See Job Details
Colombo 5
Uber Affiliate - Sri Lanka
<p>Uber Eats Delivery Partner - Colombo, Gampaha, Kalutara, Kandy, Kurunagala District <br/><br/>( කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා )<br/><br/>හිතවත් තරුණ, තරුණියනී, ඔබ තවමත් Uber Eats Delivery Partner ( Food Delivery Rider ) ලියාපදිංචි වී නොමැති නොමැතිද? <br/><br/>ලොව විශාලතම Online Food Delivery සේවාව දැන් ශ්‍රී ලංකාවේදී. එන්න අප හා සම්බන්ධ වී ඔබත් අදම ඉපයීම් ආරම්භ කරන්න. අප බලාපොරොත්තු වන්නේ විශිෂ්ඨ මට්ටමේ බෙදාහැරීමේ Partner වරුන් අප හා සම්බන්ධ කර ගැනීමටයි.<br/><br/>ඔබටත් යතුරු පැදියක් සහ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් තිබේද? රැකියාවක් හෝ අමතර අදායමක් සොයමින් සිටින්නෙක්ද? එසේනම් අප සොයන්නේ ඔබවයි.<br/><br/>රුපියල් 60,000/- වැඩි ඉහල මාසික ආදායමක්, නිවසේ සිටම WhatsApp හරහා ලියාපදිංචි විම සඳහා අදම අමතන්න.<br/><br/>නිවසේ සිටම ලියාපදිංචි විමසඳහා අදම මෙම අංකයට Whats App හරහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි පැහැදිලි ඡායාරුප ගෙනඑවන්න.<br/><br/>1. රියදුරු බලපත්‍රය ( Driving Licence )<br/><br/>2. ජාතික හැදුනුම්පත් (National Identity Card Double Side )<br/><br/>3. රථයේ රක්ෂණ සහතිකය ( Insurance Card )<br/><br/>4. රථයේ අදායම් බලපත්‍රය ( Revenue Licence )<br/><br/>5. රථයේ ලියාපදිංචි සහතිකය හෝ සත්‍ය පිටපතක් ( Vehicle Book Orginal or Finance True Copy )<br/><br/>6. රියදුරුගේ සෙල්ෆි ඡායාරුපයක් ( Real Selfie Photo 👤 with out cap & spex )<br/><br/>7. බැංකු ගිණුමක් ( Bank book )<br/><br/>8. දුරකථන අංකය ( Phone No )<br/><br/># ප්‍රතිලාභ <br/><br/>ඉහල ඉපයීම් අවස්ථා සහිත සතිපතා ගෙවීම්.<br/>නම්‍යශීලි රැකියා කාලය <br/>වටිනා ජිවිත රක්ෂණයක් <br/>කාන්තාවන් සඳහා Startup Package එක නොමිලේ.<br/><br/>Whats App More Details - https://bit.ly/31H7aiB<br/><br/>සැ:යු:- මෙම දැන්වීම රියදුරන් පමනක් බඳවා ගැනීමේ දැන්වීමක් නොවේ. Uber Eats Delivery Partner ( Food Delivery Rider ) වශයෙන් ලියාපදිංචි වීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම මෝටර් සයිකලයක් ඔබ සතුව පැවතිය යුතුය.<br/><br/>ඔබට Uber සමග සතියේ දින 7 ම, සියලුම නිවාඩු දින ඇතුළුව උදෑසන 8.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා දුරකථන ඇමතුම් හා WhatsApp හරහා ඔබට ලියාපදිංචි විය හැක. Uber WhatsApp අංකය සදහා පහත link එක වෙත පිවිසෙන්න. නැතහොත් දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට Apply to this job මත Click කරන්න.<br/><br/>දැනට මෙම සේවාව පවතින දිස්ත්‍රික්ක<br/><br/>කොළඹ - Car, Van, Tuk , Bike<br/><br/>ගම්පහ - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>කළුතර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>මහනුවර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>ගාල්ල - Car, Van පමණයි<br/><br/><br/>(ලියාපදිංචිය නොමිලේ).<br/><br/><br/>අදම ලියාපදිංචි වී බොනස් මුදල් ලබා ගන්න. <br/><br/>Uber Car / Van සදහා Rs.3,000/-<br/><br/>Uber Tuk සදහා Rs.1,000/- <br/><br/>Uber Moto සදහා Rs.1,000/-<br/><br/>Uber Eats සදහා Rs.3,000/-<br/><br/>( Bonus මුදල් ලබා ගත හැකි වන්නේ WhatsApp හරහා හෝ බොරලැස්ගමුව කාර්යාලයෙන් ලියාපදිංචි වීමේදී පමණයි. )<br/><br/>සැ:යු:- මෙම දැන්වීම රියදුරන් පමනක් බඳවා ගැනීමේ දැන්වීමක් නොවේ. Uber Driver Partner වශයෙන් ලියාපදිංචි වීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම කාර්, වෑන්, ත්‍රිරෝද රථ සහ මොටර් සයිකල් ඔබ සතුව පැවතිය යුතුය.<br/><br/>වැඩි විස්තර සදහා 0714250000 අංකයට REG ලෙස Type කර WhatsApp Message එකක් එවන්න.<br/><br/>Whats App More Details - https://bit.ly/31H7aiB<br/><br/>පැමිණ ලියාපදිංචි විය හැකි ස්ථාන<br/><br/>Uber Sri Lanka - බොරලැස්ගමුව <br/><br/>No.225/4, දෙහිවල පාර, බොරලැස්ගමුව.<br/><br/>( Abans Showroom අසල )<br/></p>
Closing in 2 days
See Job Details
Colombo 6
Uber Affiliate - Sri Lanka
<p>Uber Car Tuk Moto Eats Driver Partner - Colombo, Gampaha, Kalutara, Kandy, Galle District (ලියාපදිංචිය නොමිලේ)<br/><br/>( කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා )<br/><br/>කාර්, වෑන්, ත්‍රිරෝද රථ සහ මොටර් සයිකල් හිමි ඔබ තවමත් පැය 24 පුරාම හයර් ලබාදෙන Uber ආයතනය සමග ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?<br/><br/>ඉහල මාසික ආදායමක්, නිවසේ සිටම ලියාපදිංචි විම සඳහා අදම මෙම අංකයට 0714250000 Whats App හරහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි පැහැදිලි ඡායාරුප ගෙන එවන්න. (ලියාපදිංචිය නොමිලේ).<br/><br/>ඔබට හයර් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රධාන නගරය සඳහන් කර එවීම අනිවාර්ය වේ.<br/><br/>1. රියදුරු බලපත්‍රය ( Driving Licence )<br/><br/>2. ජාතික හැදුනුම්පත (National Identity Card Double Side )<br/><br/>3. රථයේ රක්ෂණ සහතිකය ( Insurance Card )<br/><br/>4. රථයේ අදායම් බලපත්‍රය ( Revenue Licence )<br/><br/>5. රථයේ ලියාපදිංචි සහතිකය හෝ සත්‍ය පිටපතක් ( Vehicle Book Orginal or Finance True Copy )<br/><br/>6. රියදුරුගේ සෙල්ෆි ඡායාරුපයක් ( Real Selfie Photo 👤 with out cap & spex )<br/><br/>7. බැංකු ගිණුමක් ( Bank book )<br/><br/>8. දුරකථන අංකය ( Phone No )<br/><br/>දැනට මෙම සේවාව පවතින දිස්ත්‍රික්ක<br/><br/>කොළඹ - Car, Van, Tuk , Bike<br/><br/>ගම්පහ - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>කළුතර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>මහනුවර - Car, Van, Tuk, Bike<br/><br/>ගාල්ල - Car, Van පමණයි<br/><br/>(ලියාපදිංචිය නොමිලේ).<br/><br/>අදම ලියාපදිංචි වී බොනස් මුදල් ලබා ගන්න. <br/><br/>Uber Car / Van සදහා Rs.3000/-<br/><br/>Uber Tuk සදහා Rs.1000/- <br/><br/>Uber Moto සදහා Rs.1000/-<br/><br/>Uber Eats සදහා Rs.5050/-<br/><br/>( Bonus මුදල් ලබා ගත හැකි වන්නේ WhatsApp හරහා හෝ බොරලැස්ගමුව කාර්යාලයෙන් ලියාපදිංචි වීමේදී පමණයි. )<br/><br/>සැ:යු:- මෙම දැන්වීම රියදුරන් පමනක් බඳවා ගැනීමේ දැන්වීමක් නොවේ. Uber Driver Partner වශයෙන් ලියාපදිංචි වීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම කාර්, වෑන්, ත්‍රිරෝද රථ සහ මොටර් සයිකල් ඔබ සතුව පැවතිය යුතුය.<br/><br/>ඔබට Uber සමග සතියේ දින 7 ම, සියලුම නිවාඩු දින ඇතුළුව පැය 24 පුරාම දුරකථන ඇමතුම් හා WhatsApp හරහා ඔබට ලියාපදිංචි විය හැක. Uber WhatsApp අංකය සදහා පහත link එක වෙත පිවිසෙන්න. නැතහොත් දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට පහල ඇති Call Employer මත Click කරන්න.<br/><br/>වැඩි විස්තර සදහා 0714250000 අංකයට REG ලෙස Type කර WhatsApp Message එකක් එවන්න.<br/><br/>Whats App More Details - https://bit.ly/31H7aiB<br/><br/>පැමිණ ලියාපදිංචි විය හැකි ස්ථාන<br/><br/>Uber Sri Lanka - බොරලැස්ගමුව <br/><br/>No.225/4, දෙහිවල පාර, බොරලැස්ගමුව.<br/><br/>( Abans Showroom අසල )<br/></p>
Closing in 2 days
See Job Details
Colombo 7
Franklin Training
<p><b><u>Become a World-Class Qualified & Recognized Mobile App Developer and Migrate Overseas</u></b><br/><br/>Franklin Training is an online learning platform that provides world-class learning.<br/><br/>For a low monthly fee, Franklin Training is a great way to upskill existing staff members in the latest Mobile App Development languages. <br/><br/>Franklin Training stands ready to train teams in Flutter and iOS Mobile App Development with course completion starting with as little as 25 hours of learning, delivered by experts to meet the true requirements of industry.<br/><b id="docs-internal-guid-97c8720a-7fff-9a75-d05c-f132198becad"><span style="font-size: 20pt;color: #000000;background-color: transparent;vertical-align: baseline;"></span></b><!--EndFragment--><br/><br/><br/></p>
Closing in 2 days
See Job Details
Closing in 2 days
See Job Details
Janashakthi life
<p>Can apply for this job who lives in colombo, there are 7 position , associate to unit manager , you will select for correct position once attend the interview<br/></p>
Closing in 3 days
See Job Details
Colombo
Flawsome Serein
<p>ඔබත් රටේ ඇති වෙලා තියන ආර්ථිකයත් එක්ක අමතර ආදායමක් හොයන සිසුවියක් , අම්මා කෙනෙක් නැත්තම් ගෘහණියක්ද?<br/><br/>මාසිකව <br/>40,000- 500,000/= <br/>දක්වා උපයන්න.<br/><br/>එන්න අප හා අදම එකතු වෙන්න..!<br/></p>
Closing in 3 days
See Job Details
Badulla
Closing in 5 days
See Job Details
Monaragala
Global Business School
<p>We are Kandy business school offering British qualifications.<br/><br/>We are looking for trainee and experienced student Counceller.<br/><br/>Candidate should be able communicate in Sinhala and Tamil.<br/><br/><br/>Salary + Commission </p>
Closing in 5 days
See Job Details
Kandy
Data Management Systems (Pvt) Ltd. (DMS)
Closing in 5 days
See Job Details
Colombo