Office Assistant/ කාර්යාල සහයක
* Education up to GCE O/L / සාමාන්ය පෙළ සමත් * Age between 18-28 years / වයස අවුරුදු 18 සිට 28 දක්වා වයස * Accommodation will be provided / නවාතැන් පහසුකම් ලබා දෙනු ඇත