රත්නපුර ප්‍රදේශයේ රැකියා අවස්තාවන්

Apply Now
Applications Close: Thu, 23 Jul 2020ලොව විශාලතම ජීවිත රක්ෂණ සමාගම වන AIA Insurance Lanka සමාගමේ රත්නපුර ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන් වෙත ලබාදෙන අනගි රැකියා අවස්තාවක් ....... අප සොයන ඔබට පහත සුදුසුකම් ඇතිනම් අදම අයදුම් කරන්න ➤ Online හා Digital තාක්ෂණය ඔස්සේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු කිරිමට ඇති හැකියාව විශේෂ සුදුසුකමකි (නිවසේ සිට උවද සමාජ මාධ්‍ය ජාලා හරහා මෙම රැකියාවේ නිරතවිය හැකිය) ➤ වයස අවුරුදු 20-50 අතර (ගැහැණු හෝ පිරිමි) නම් ➤ අ.පො.ස. සාමාන්‍යපෙළ සමත් (ගණිත විෂය සමග)නම් ➤ අ.පො.ස. උසස්පෙළ අමතර සුදුසුකමකි ➤ වෘත්තීය සුදුසුකම් වලට විශේෂ සැලකිල්ලක් ➤ මනා සන්නිවේදන හැකියාව ඇති අයෙකු නම් අදම අයදුම් කරන්න ➤ දැනට සේවයේ නියුතු අයදුම් කරුවන් හටද සම්බන්ධවිමේ හැකියාව ඇත තේරීපත්වන නිළධාරීන් හට හිමි වැටුප් හා අනෙකුත් ප්‍රතිලාභ ➤ මසකට වැටුප රු 80,000ක් ඉක්මවා ලබාගැන‌ීමේ හැකියාව ➤ පූර්ණ කාලීන හා අර්ධකාලීන ලෙස සම්බන්ධවීමේ හැකියාව ➤ අලෙවි ඉලක්ක මත මාසික දිරි දීමනා ➤ විදේශ සංචාර ➤ ණය පහසුකම් (කාර් හා බයික්) ➤ සෞඛ්‍ය රක්ෂණාවණ ➤ විශ්‍ර‌ාම වැටුප් මේ සදහා අයදුම් කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන ඔබගේ අයදුම්පත madushan.ranaweera@aia.com යන විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමුකරන්න. දුරකථන අංකය : 076 2975206 (මදුශාන්)
Apply Now
Applications Close: Thu, 23 Jul 2020